שסתומי ביטחון

שסתומי תהליך

SERIES 2600/2600L

מפרט טכני

לפרטים נוספים >

SERIES 3800/3800L

מפרט טכני

לפרטים נוספים >

SERIES 2700

מפרט טכני

לפרטים נוספים >

שסתומי קיטור

SERIES 4200

מפרט טכני

לפרטים נוספים >

SERIES 6400

מפרט טכני

לפרטים נוספים >

שסתומים מיוחדים

SERIES 1890/1896M

מפרט טכני

לפרטים נוספים >

SERIES 320B/370B

מפרט טכני

לפרטים נוספים >