ניטור אוויר חיצוני

ECOMSMART

ניטור איכות אוויר להתקנה חיצוני
מדידת NO2, Pm2.5

לפרטים נוספים >

ECOMTREK

ניטור איכות אוויר להתקנה ניידת על רכב/רחפן
מדידת NO2, PM2.5, PM1 ,VOC, CO

לפרטים נוספים >