ספיקה

מדידות ספיקה עוסקת במדידת ספיקה ניפחית או מאסית של נוזלים, גזים, וקיטור במגוון נרחב של אפליקציות בתעשייה התהליכית לצורך בקרה, מדידה כמותית והתחשבנות פיסקלית שיטות מדידת הספיקה הינן שונות:

  • טורבינה
  • לחץ דפרנציאלי
  • משדר ספיקה אולטראסוני
  • משדר ספיקה מולטי פזה Multiphase Meters
  • משדר ספיקה % מים בשמן Watercut Meters
  • משדר ספיקה וורטקס Vortex Flow Meter
  • משדר ספיקת מסת גז על בסיס מוליכות טרמית Thermal Mass Gas Flow Meter
  • Compressed Air Evaluation System
  • מערכות אימות וכיול ספיקה Volume Provers

טורבינה

Daniel Series 1500 Liquid Turbine Meters

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 705 Wireless Totalizing Transmitter

לפרטים נוספים >

Daniel Series 1200 Liquid Turbine Meters

לפרטים נוספים >

לחץ דפרנציאלי

Daniel Senior Dual-Chamber Orifice Fitting

לפרטים נוספים >

Daniel Simplex Single-Chamber Orifice Fitting

לפרטים נוספים >

Daniel Venturi Tubes

לפרטים נוספים >

Daniel Flow Nozzles

לפרטים נוספים >

Daniel Orifice Meter Tubes

לפרטים נוספים >

Daniel Orifice Plates and Plate Seals

לפרטים נוספים >

Daniel Junior Single-Chamber Orifice Fitting

לפרטים נוספים >

Daniel Orifice Flange Union

לפרטים נוספים >

פתרונות של אמרסון ל DP Flow

Rosemount™ 3051CFC Compact Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFC Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFC Compact Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFA Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFC Compact Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFC Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFC Compact Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFP Integral Orifice Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFA Wireless Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFC Wireless Compact Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFC Wireless Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFC Wireless Compact Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFP Wireless Integral Orifice Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFA Wireless Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFC Wireless Compact Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFC Wireless Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFC Wireless Compact Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFP Wireless Integral Orifice Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFA Wireless Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFC Wireless Compact Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFC Wireless Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFC Wireless Compact Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051CFP Wireless Integral Orifice Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 1496 Orifice Flange Union

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 485 Annubar™ Primary Element

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 405A Compact Annubar™ Primary Element

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 405C Compact Conditioning Orifice Plate Primary Element

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 405P Compact Orifice Plate Primary Element

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 1195 Integral Orifice Primary Element

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 1495 Orifice Plate

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051S Wireless MultiVariable™ Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051S Wireless Differential Pressure Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051 Wireless Differential Pressure Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051 Wireless Differential Pressure Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051S Differential Pressure Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051 Differential Pressure Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051 Differential Pressure Flow Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFA Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFC Compact Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFC Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFC Compact Orifice Plate Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SFP Integral Orifice Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051CFA Annubar™ Flow Meter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ Engineering Assistant 6 Software

לפרטים נוספים >

Rosemount™ Engineering Assistant 5 Software

לפרטים נוספים >

DP Flow Elements from Dosch

Orifice Plates with Taps

לפרטים נוספים >

Meter Runs with Flow Elements

לפרטים נוספים >

Restriction Orifices

לפרטים נוספים >

Condense vessels, thermowells, valves etc

לפרטים נוספים >

משדר ספיקה אולטראסוני

Daniel SeniorSonic 3414 Four-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel 3417 4+4 Dual-Configuration Gas Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel 3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel 3812 Two-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel 3818 Eight-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter for LNG

לפרטים נוספים >

Daniel Ultrasonic Meter Tubes

לפרטים נוספים >

Daniel 3416 4+2 Dual-Configuration Gas Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel JuniorSonic 3411 One-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel 3415 4+1 Dual-Configuration Gas Ultrasonic Flow Meter

לפרטים נוספים >

Daniel 3410 Series Electronics for Gas Ultrasonic Flow Meters

לפרטים נוספים >

Daniel 3810 Series Electronics for Liquid Ultrasonic Flow Meters

לפרטים נוספים >

משדר ספיקה מולטי פזה Multiphase Meters

Roxar Subsea Multiphase Meters

לפרטים נוספים >

Roxar 2600 Multiphase Meters

לפרטים נוספים >

Roxar Subsea Wetgas Meters

לפרטים נוספים >

Roxar Wetgas Meters

לפרטים נוספים >

משדר ספיקה % מים בשמן Watercut Meters

Roxar Watercut Meters

לפרטים נוספים >

משדר ספיקה וורטקס Vortex Flow Meter

VFM45 Vortex Flow Meter (Economical Model)

לפרטים נוספים >

VFM60 Vortex Flow Meter (Enhanced Model)

לפרטים נוספים >

VFM62 Insertion Vortex Flow Meter

לפרטים נוספים >

VFM60MV Multi-variable Vortex Flow Meter

לפרטים נוספים >

משדר ספיקת מסת גז על בסיס מוליכות טרמית Thermal Mass Gas Flow Meter

לפרטים נוספים >

TGF450 Thermal Mass Gas Flow Meter

לפרטים נוספים >

Compressed Air Evaluation System

CAE350S Compressor Analyzing System

לפרטים נוספים >

CAE820 Compressed Air Network Auditing System

לפרטים נוספים >

מערכות אימות וכיול ספיקה Prover Systems

Small Volume Provers

לפרטים נוספים >

Bi-Directional Pipe Provers

לפרטים נוספים >

סוגי מפסקי לחץ

סוגי מפסקי לחץ מופיעים בשלושת התצורות של משדרי הלחץ, אטמוספרי, הפרשי ואבסולוטי במגוון רחב של קונפיגורציות לאזורי פציצות, עמידות בתנאי מזג אוויר קיצוניים ובשימושים שונים נוספים.

מפסקי טמפרטורה Orion Instruments Temperature Switches

MD Temperature Switch

לפרטים נוספים >

FC Temperature Switch

לפרטים נוספים >

MZ Temperature Switch

לפרטים נוספים >

מפסקי זרימה Dosch EARL Flow Switches

PEECO FLOW SWITCH