מפלס

מדידות מפלס בתעשייה הן מהמדידות היותר נפוצות ומכסות את כלל הדרישות בתעשייה התהליכית לצורך בקרה ומדידה של גובה נוזלים ומוצקים במגוון נרחב של אפליקציות ובשיטות שונות.
מדידת הגובה מתחלקת לשתי תצורות: מדידה רציפה ומדידה נקודתית

Rosemount™ 3051L Level Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2051L Level Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) System

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3051SAL Level Transmitter

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 1199 Diaphragm Seal System

לפרטים נוספים >

משדר רדאר –אנטנה טבולה Guided Wave Radar

Rosemount™ 3300 Level Transmitter - Guided Wave Radar

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 5300 Level Transmitter - Guided Wave Radar

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 3308 Wireless Level Transmitter - Guided Wave Radar

לפרטים נוספים >

משדר גובה רדאר עם כבל/מוט טבול 5300

משדר גובה של רוזמאונט 5300 הוא סדרה של מדי גובה ראדר מונחה על כבל או מוט הטבול במיכל עבור מדידות גובה. המדידה כמעט ואינה מושפעת על ידי טמפרטורה, לחץ, תערובות גז ואדים. למכשיר אין חלקים נעים ולכן דורש תחזוקה מינימלית.

משדר גובה רדאר מסידרה 5400 ללא מגע

משדר הגובה של רוזמאונט מסידרה 5400 הינו משדר גובה ראדר עם אנטנת שופר לא טבולה עבור אפליקציות של נוזלים ומוצקים במיכלי תהליך המיועד לביצועים יוצאי דופן במגוון רחב של יישומים ותנאי תהליך. המשדר אינו מושפע מרוב השינויים בתהליך, כולל טמפרטורה, לחץ, תערובת גז אדים, צפיפות, מערבולת, בעבוע / רתיחה, מקדם דיאלקטרי , pH, צמיגות או התגבשות של הנוזל.

משדר אולטראסוני

Rosemount™ 3100 Level Transmitter - Ultrasonic

לפרטים נוספים >

משדר גובה הידרוסטטי (טבול)

משדר גובה הידרוסטטי של רוזמאונט 2051L או 3051L

לפרטים נוספים >

Magtech™ Magnetic Level Indicator

לפרטים נוספים >

Magtech™ LTM Level Transmitter - Magnetostrictive

לפרטים נוספים >

דיספליסר Displacer

Fisher™ 249 Series Caged Sensors

לפרטים נוספים >

Fisher™ FIELDVUE™ DLC3010 Digital Level Controller

לפרטים נוספים >

Fisher™ L2 and L2sj Liquid Level Controllers-Interf

לפרטים נוספים >

Fisher™ 2500 Pneumatic Level Controller

לפרטים נוספים >

רדאר תלת מימד למוצקים מרחפים

Rosemount™ 5708 3D Solids Scanner - Acoustic Phased-Array

לפרטים נוספים >

מפסק מפלס נקודתי

Rosemount™ 2120 Level Switch - Vibrating Fork

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2110 Level Switch - Vibrating Fork

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2130 Level Switch - Vibrating Fork

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2140 Level Detector - Vibrating Fork

לפרטים נוספים >

Rosemount™ 2160 Wireless Level Detector - Vibrating Fork

לפרטים נוספים >

Mobrey™ Mini Squing Compact Vibrating Fork Level Switch for High Volume and OEM

לפרטים נוספים >

Mobrey™ 003 Ultrasonic Liquid Level Switch with Dual Thread Mounting

לפרטים נוספים >

Mobrey™ 402SD, 433SD, and 442SD Ultrasonic Liquid Point Level Switches

לפרטים נוספים >

מפסק גובה למוצקים

Mobrey™ Series PLS Paddle Level Switch

לפרטים נוספים >

מפסק גובה מסוג דיספליסר

Fisher™ L2e Electric Level Controller

לפרטים נוספים >

Fisher™ 2100 Liquid Level Switches

לפרטים נוספים >

מפסק גובה מכני/מגנטי

Mobrey™ Magnetic Horizontal Float Switches for Liquid Level Alarm and Pump Control

לפרטים נוספים >

Mobrey™ Magnetic Vertical Level Switches

לפרטים נוספים >

מפסק גובה למוצקים מרחפים

Mobrey™ MSM400 Series Ultrasonic Suspended Solids Monitoring and Control System

לפרטים נוספים >

בקרי גובה

Rosemount™ 3490 Controller - Digital

לפרטים נוספים >

Mobrey™ MCU200 Series Industrial Controller

לפרטים נוספים >

Mobrey™ MCU Universal Transmitter Controller and Indicator

לפרטים נוספים >

בקר גובה לקיטור

Mobrey™ Hydrastep 2468 Electronic Steam and Water Gauging System

לפרטים נוספים >

Mobrey™ Hydratect 2462 Steam and Water Detection System with SIL Certification

לפרטים נוספים >