מדידות אנליטיות לגז

גלאי גזים SENSEPOINT XCL

לפרטים נוספים >

גלאי גזים SENSEPOINT XRL

לפרטים נוספים >

גלאי גזים SENSEPOINT XCD

לפרטים נוספים >

גלאי גזים XNX

לפרטים נוספים >

גלאי גזים INFRA RED OPTIMA+

לפרטים נוספים >

גלאי גזים MIDAS

לפרטים נוספים >

גלאי להבה דגם FSL-100

לפרטים נוספים >

גלאי להבה דגם FSX

לפרטים נוספים >

רכזות גזים: דגם TOUCHPOINT PLUS

לפרטים נוספים >

רכזות גזים: דגם TOUCHPOINT PRO

לפרטים נוספים >

בקרי ספיקה מאסה

בקרי ספיקה: מאסה מסוג טרמי לגזים בספיקות נמוכות

לפרטים נוספים >

בקרי ספיקה: מאסה מסוג טרמי לגזים בקוטר עד ½"

לפרטים נוספים >

אנלייזר לחמצן

דגם: OMD-580/480

אנלייזר נייד לחמצן לאיזור לבדיקת רמות של אחוזים / PPM
עובד בשיטת תא אלקטרוכימי כולל אוגר נתונים USB

לפרטים נוספים >

דגם: OMD-150NG

אנלייזר חמצן לאיזור מגון פיצוץ לבדיקת רמות של אחוזים / PPM
מותאם לגז טבעי ולאפליקציות נוספות מוגני פיצוץ

לפרטים נוספים >

דגם: OMD-525/425

אנלייזר חמצן לבדיקת רמות של אחוזים / PPM מותאם לגזים אנרטיים ופחמן דו חמצני כולל אגירת נתונים עם USB.
מותאם לגזים אנרטיים ופחמן דו חמצני כולל אגירת נתונים עם USB.

לפרטים נוספים >

דגם: OMD-507

אנלייזר חמצן לבדיקת רמות של אחוזים / PPM
להתקנה בקו הגז

לפרטים נוספים >

תאים לחמצן עבור אנלייזרים

לפרטים נוספים >

.IN.P.C מספקת אנלייזרים של חברת טלדיין

אנלייזרים של טלדיין / TELEDYNE,
ADVANCED INSTRUMENTS, PANAMETRICS

שינוי גודל גופנים