כוח וחום

אספקת פתרונות חימום כגון דודי מים חמים, דודי שמן חם לחימום דלקים, כימיקלים ראקטורים ועוד וכן, דודי קיטור למטבחים ומכבסות למגזר הפרטי והתעשייתי ולמפעלי כימיה ומזון.

מבערים

מיועדים להרכבה על דודים קיימים לשם הסבתם לעבודה עם דקלים שונים כגון מזוט, סולר , גז טבעי , גפם, והשילובים ביניהם.

Industrial Watertube Boilers

לפרטים נוספים >

Flexible Watertube Boilers

לפרטים נוספים >

Commercial and Condensing Boilers

לפרטים נוספים >

Heat Recovery Steam Generator

לפרטים נוספים >

Waste Heat Boilers

לפרטים נוספים >

Skid-Mounted Boiler Solutions

לפרטים נוספים >

Commercial Boiler Burners

לפרטים נוספים >

Industrial Boiler Burners

לפרטים נוספים >

דודי קיטור

דודים אלו משמשים להעברת אנרגית חום לצרכים שונים. באמצעות שריפת דלק (נוזלי/גולמי) וקליטת אנרגיית החום ע״י המים במיכל, כשאלו מגיעים לטמפרטורת רתיחה הם יוצרים קיטור המשמש לחלקי המערכת הזקוקים לו על מנת לפעול. מיועדים ללחצים שונים עד 250 BAR ולהספקים נמוכים וגבוהים.

Integrated Boiler Controls

לפרטים נוספים >

שינוי גודל גופנים