חטיבת איכות הסביבה

לחברת .IN.P.C ניסיון עשיר בתכנון, בנייה, הפעלה ותחזוקה של מעל 100 תחנות ניטור אויר ברחבי ישראל. בזכות הוותק, הניסיון וכוח האדם המקצועי והמוסמך ביותר, הפרויקטים מבוצעים לשביעות רצונו המלאה של הלקוח. במסגרת זו סופקו אנלייזרים לניטור אויר, ציוד מטאורולוגי, תוכננו, נבנו ושודרגו תחנות ניטור רבות. תחנות ניטור האויר מתוחזקות במסגרת חוזי תחזוקה רב שנתיים על פי תקנים בין לאומיים (EN, US-EPA) והנחיות הממונה. כיול המכשור מתבצע תחת הסמכת ISO 17025. אנו עובדים עם חברות מובילות בתחום, ביניהן: Thermo Fisher Scientific, Chromatotec, Mett One ועוד, שאת רובן מייצגת חברת .IN.P.C באופן בלעדי בארץ.

תכנון ובניית מערכי ניטור אוויר

תחנות ניטור אויר, מודדות את מזהמי האויר באופן רציף. ישנן מספר סוגי תחנות ביניהן: תחנות כלליות, תחנות תחבורתיות, תחנות לאזורי תעשיה ועוד. תחנות אלה מאפיינות את ריכוזי המזהמים ואת החשיפה של הציבור למזהמים הללו. בתחנות אלו נמדדים המזהמים החשובים והעיקריים הנמצאים באויר, כגון: גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן, אוזון, פחמן חד חמצני, BTeX חלקיקים נשימים (PM10, PM2.5, PM1), Black carbon וכן נמדדים פרמטרים מטאורולוגיים רבים.

מבנה התחנה:
בחירת מיקום התחנה נעשה על ידי צוות יועצים מקצועיים, המתחשב בשיקולים כגון - אופי האזור אותו רוצים לנטר מבחינה גיאוגרפית ומבחינת גודל וצפיפות האוכלוסייה, פיזור האויר סביב התחנה, מקורות זיהום האויר ואחרים. כפועל יוצא מבחירת האתר המיועד להצבת תחנת הניטור, נקבעת צורת התחנה, גודלה ועוד. חברתנו בעלת ניסיון של עשרות שנים בתכנון והתאמת המבנה לצרכים הנדרשים כך שהמדידה תהיה אמינה, התחזוקה פשוטה וזמינות הנתונים גבוהה.

תחזוקת מערכי ניטור אוויר

מכשירי הניטור המותקנים בתחנות הניטור עובדים בשיטות כימיות אנליטיות שונות. כך למשל: פלורסנציה – SO2, כמילומיניסנציה – Nox, בליעת UV – O3, בליעת IR – CO, FID, PID – BteX, בליעת קרינה, TEOM – חלקיקים. על מנת לתחזק מכשור זה, מהנדסי התחזוקה של החברה עוברים השתלמויות רבות בארץ ובחו"ל כך שהידע והנסיון הנצבר מאפשרים לנו לעמוד בדרישות התקן המחמירות ובזמינות הנתונים הנדרשת בחוזי התחזוקה. כל המכשירים מאושרים על ידי הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה (EPA) או האירופאית (EN) המכשירים בהם משתמשת חברת .IN.P.C עוברים בדיקות קפדניות ואינם מזיקים לאדם ולסביבה.

ביצוע כיולים (ISO-17025)

כדי לוודא כי מכשירי הניטור אכן מודדים את ריכוזי האויר בצורה מדויקת, קיימת בתוך התחנה מערכת כיול. אחת ליממה מוזרמים גזים בריכוזים ידועים אל מכשירי הניטור באופן אוטומטי. מנגנון זה מאפשר מעקב אחר נכונות המדידות ודיוקן. אחת לתקופה ובהתאם לדרישות התקן והרגולטור, מבצעים מהנדסי התחזוקה כיולים בהתאם לתקנים הרלוונטיים ותחת הסמכה בין לאומית ISO-17025.

US-EPA-EN
ISO-17025

תקינה

תחזוקת מערכי הניטור מתבצעות בהתאם לתקינה אירופאית, אמריקאית והנחיות הממונה, הכיול מתבצע גם תחת תקן ISO-17025.

מטאורולוגיה

בסמוך לתחנת הניטור מותקן תורן מטאורולוגי המשמש למדידת פרמטרים מטאורולוגיים כגון: מהירות רוח, כיוון רוח, טמפרטורה, לחות יחסית, קרינה, גשם, לחץ ברומטרי ועוד. קיימת חשיבות רבה למדידות אלה המאפשרות לאתר את מקור הזיהום וכמו כן מאפשרים ניתוחים בחתכים שונים.

שירות ואספקה לגופים ממשלתיים, מוסדיים ולתעשייה

לחברת .IN.P.C ניסיון של מעל 30 שנה בתכנון, בנייה ותחזוקה של מערכי ניטור אויר לארגונים רבים, ביניהם:
• המשרד להגנת הסביבה – בנייה ותחזוקה של 37 תחנות ניטור (במהלך 25 השנים האחרונות)
• חברת החשמל – בניית 26 תחנות ניטור
• איגוד ערים אשדוד– בנייה ושדרוג 9 תחנות ניטור
• איגוד ערים אשקלון – שיפוץ ושדרוג 10 תחנות ניטור
• תחנות הכוח דורעד ודליה – 2 תחנות ניטור אויר
• איגוד ערים חיפה – בנייה ושדרוג של 15 תחנות ניטור אויר
• איגוד ערים שרון כרמל – בניית 6 תחנות ניטור אויר

אספקה ותחזוקה של מערכות ניטור אויר במנהרות

חברתנו מתקינה ומתחזקת מערכות ניטור ייעודיות למנהרות. בשנת 2009 סיפקנו, התקנו ואנו מתחזקים עד היום את מערך הניטור במנהרות הכרמל.