ברזי ניתוק וברזי בקרה בתוספת שרוול גומי

Control Pinch Valves

ברזי ניתוק וברזי בקרה עם שרוול גומי ליישומים שבהם תנאי עבודה קשים (סוג הנוזל/חומר אברזיבית וקרוזיבית). ברזים אמינים ורובוסטיים.

Air Operated Pinch Valves

Knife Gate Valves

Pressure Sensors

TideFlex Check Valves

Checkmate Inline Check Valves